Min baggrund

Kandidat i psykologi, 1990. Privat praktiserende psykolog siden 1994. Uddannet lærer og speciallærer for børn og unge med følelsesmæssige forstyrrelser, der bevirkede sociale problemer – ni år i Grønland som lærer og skoleleder - og siden på specialskolen ved Epilepsihospitalet i Dianalund. Psykolog ved Familiecenter i Vordingborg og Møn, Koordinerende psykolog ved PPR – pædagogisk psykologisk rådgivning i Vestsjælland. Seminarieadjunkt i to år – fag: primært angående børn med vanskeligheder.

Jeg har holdt kurser for og superviseret lærere, pædagoger, sygeplejepersonale, psykologer i Dansk Psykolog Forening, læger og psykiatere både herhjemme og i udlandet bl.a. Italien, Norge og Tyrkiet. Emner som personalekommunikation og samspil; Børn, der lider af omsorgssvigt; Hypnose og kognitiv terapi som kombination.

Krisepsykolog for Sparekassen Sjælland i mere end et årti. Foretaget coaching for ledelsen ved udvikling og omstrukturering af større offentlige arbejdspladser. "Huspsykolog" for flere amtslige og private institutioner, når personalet har haft brug for krisehjælp eller hjælp til udvikling af personlige adfærdsmønstre og mestringsstrategier. Opholds- og Hjemsteder for psykisk syge, hjerneskadede, demente. Socialpædagogiske opholdssteder og uddannelsesinstitutioner for både børn og voksne.

Psykologisk rådgivning & terapi v/ Michaël Gjerø · Ahlgade 3C · 4300 Holbæk · tlf. 59 44 00 25