Idégrundlag/menneskeopfattelse

Mennesker bliver til personer gennem samspillet mellem deres medfødte egenskaber, livs- og udviklingsbetingelser, familie, nære personer og venner. Derfor er det hele mennesket, som jeg inddrager i behandlingen og ikke kun barndommen.

Jeg ser mennesket som et åndeligt væsen med en krop. De samarbejder og øver indflydelse på hinanden gensidigt. Derfor kan sind, krop og sjæl også påvirke og støtte hinanden.

Efter kandidateksamen fra universitetet har jeg gennemgået seks terapeutiske langvarige uddannelser/terapitræninger. Hver terapiform har sin styrke og kan tilpasses efter klienten og problemet. Derved bliver der tilrettelagt et særligt behandlingsforløb hver gang – "skræddersyet" efter den enkelte.

Erfaringer har vist at en kombination at terapiformerne bidrager til at klienten ser, forstår og erkender sin virkelighedsopfattelse og på baggrund af sit personlige billede af sig selv, andre, verden og livet får klienten fat i sine indre ressourcer, mærker klienten, hvordan de kan udvikles og bruges positivt.

Psykologisk rådgivning & terapi v/ Michaël Gjerø · Ahlgade 3C · 4300 Holbæk · tlf. 59 44 00 25