Terapiudvikling

Af de flerårige terapeutiske uddannelser/kurser, hvoraf kognitiv adfærdsterapi og hypnose og hypnoterapi er de længstvarende har jeg også undervist andre behandlere i både i Danmark i Dansk Psykolog Forenings regi, Dansk Selskab for Klinisk Hypnose, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og ved internationale kongresser/konferencer – Rom, Istanbul, Oslo. Dertil uddannelser/kurser i sorg & krise - tab & traumer, systemisk familieterapi, sexual- og samlivsrådgiver, facilitator/instruktør/supervisor i EMDR. Aktuelt vedligeholder og udvikler jeg mine terapeutiske færdigheder med i Dybde Visualisering.

I årenes løb har jeg udviklet en behandlingsform, der er beregnet til behandling af personer, der har været udsat for pludselige hændelser, tit på sjælsrystende og voldsomme måder. Behandlingen er så effektiv, at klienter som regel er i gang med sit liv igen og i arbejde efter 1-2 sessioner/behandlinger. Det har gjort, at der har været et mangeårigt samarbejde med pengeinstitutter, hvor personalet har været udsat for røveri, eller overfald af f.eks. plejepersonale på døgninstitutioner, hvor beboere kan være voldelige eller truende. Men også ved vold over for sagesløse, ægtefæller, børn og unge. Behandlingsformen er også velegnet ved ulykker. Det kan være, hvor man har været indblandet i trafikuheld, arbejdsskader og drukneulykker.

Behandlingsformen er også effektiv over for personer, der i løbet af deres livshistorie har været udsat for sindsoprivende og sjælsrystende tilskikkelser; men klienten kan ikke huske eller finde det frem fra underbevidstheden der gør dem urolige, sitrende eller mærker trykken i hals, sug i maven m.v., som giver angst.

Når klienten får det oprindelige hjernespor forbundet med en svær oplevelse gennemgår en guidet proces sker behandlingen. Derved forbliver oplevelsen i fortiden, så den stopper sin negative indflydelse på klientens liv, og reaktions-mønstret ikke længere udspilles i nutiden. Samtidig med, at det har en helende virkning af fortidens psykiske sår, så virker det udviklende på klienten. Ved en slags omprogrammering kan klienten bedre leve sit eget liv.

Psykologisk rådgivning & terapi v/ Michaël Gjerø · Ahlgade 3C · 4300 Holbæk · tlf. 59 44 00 25