Psykologiske undersøgelser

Udtalelser og erklæringer, som sagsbehandlere kan arbejde videre ud fra.

Adoptionsansøgere og erklæringer til respektive ophavslande.

Psykologiske personundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner for børn, unge og voksne.

Psykologisk undersøgelse af forældreevne, der angår forældrenes forudsætninger og udviklingsmuligheder for at varetage deres børns forskellige behov, sådan at børnene kan udvikle sig mest muligt ud fra deres medfødte egenskaber og de omgivelser de vokser op i. Undersøgelse af forældreevne udføres oftest for kommunale socialforvaltninger, domstole og statsamter.

Psykologisk undersøgelse af erhvervsevne, der angår belysning af et menneskes intellektuelle, mentale og personlighedsmæssige ressourcer og muligheder for beskæftigelse, erhvervsaktive kompetencer og udviklingspotentiale. Disse undersøgelser udføres oftest for socialforvaltninger.

Psykologisk undersøgelse ved personaleudvælgelse, der angår en undersøgelse af en ansøger til en stilling. Her undersøges ansøgerens intellektuelle, mentale, personlighedsmæssige kvalifikationer, erfaring og øvrige funktioner og de sammenholdes med den ønskede jobprofil/arbejdsbeskrivelse.

Psykologisk rådgivning & terapi v/ Michaël Gjerø · Ahlgade 3C · 4300 Holbæk · tlf. 59 44 00 25